Projekt UE

Miło nam poinformować Państwa, że firmie KACPER KOWALSKI FABRYKA w 2010 roku zostało przyznane dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 "Rozwój i innowacje MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach działania 1.1 „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, poddziałania 1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” projekt pt.: ZAKUP WIATRAKOWCA SZANSĄ NA ROZWÓJ AUTORSKIEJ PRACOWNI KACPRA KOWALSKIEGO POPRZEZ MOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA WYSOKO WYSPECJALIZOWANYCH INNOWACYJNYCH W SKALI KRAJU USŁUG FOTOGRAFICZNYCH I FILMOWYCH. otrzymał dofinansowanie m.in. na zakup maszyn i urządzeń oraz szkolenie, niezbędne do rozwoju i rozbudowy oferty firmy oraz wzrostu jej konkurencyjności. 

project by F11 Studio